Financieel beheer VvELeden van VvE's komen maar al te vaak voor onaangename verrassingen te staan. Regelmatig blijkt dat het geld dat in kas is bij lange na niet voldoende is om alle (noodzakelijke) werkzaamheden uit te te kunnen voeren. Op het moment dat het echt nodig is om grote reparatie- of renovatiewerkzaamheden uit te voeren komt men er achter dat er jarenlang veel te weinig gespaard is om de kosten te kunnen dekken.  De uitgaven zijn vaak niet te vermijden, bijvoorbeeld door eisen vanuit de overheid, omdat het gebouw niet meer veilig is of simpelweg doordat er grote lekkages zijn. Op dat moment moeten alle leden dan soms waanzinnige bedragen op tafel leggen. Zij kunnen hierdoor in grote financiële problemen komen en zullen in sommige gevallen zelfs hun huis moeten verlaten.
Om dit alles te voorkomen is natuurlijk allereerst van belang dat de technische staat van het gebouw goed in beeld wordt gebracht door een MJOP wordt opgesteld op basis van objectieve normen en niet op basis van giswerk. Vervolgens moet dit MJOP worden doorgerekend om te bekijken welke dotaties aan de reserves daar bij horen. Die dotaties worden dan verwerkt in de jaarlijkse begroting. Als de vergadering akkoord gaat met de begroting die op deze manier tot stand komt is de kans op financiële problemen in de toekomst een stuk kleiner. Holland VvE Beheer neemt al dit werk met plezier uit handen.